• 2.1 ºC  / 35.8 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
A we młynie....

Łatwo wytropić ślady gotyku w architekturze i sztuce kościołów Gdańska. Jednak czy tylko tam?

A
A
A we młynie.... (1/1)
Wielki Młyn
Wielki Młyn
Gdańska Organizacja Turystyczna

Po „zainstalowaniu się” w Gdańsku krzyżaków w początkach XIV wieku, niemal od razu rozpoczęli liczne inwestycje. A to mury, a to fara Głównego Miasta. A to młyn miejski... Oczywiście wielki, odpowiednio do rosnących aspiracji i potrzeb rozwijającego się miasta. Ażeby jednak mógł te potrzeby i aspiracje zaspokoić, musiał mieć łatwość operacji, do czego potrzebna była woda.

W odległym o dwa dni drogi (wozem konnym, bo konno wystarczył jeden dzień) zamku w Malborku, taka woda została doprowadzona już wcześniej, kanałem. A więc i w Gdańsku należało tak postąpić. Motława się do tego nie nadawała, bowiem na niej funkcjonował port (upraszczając historię). A więc trzeba było „znaleźć” sobie inną wodę.... I tak, w odległości ponad 3 mil (ok. 12 km – mila pruska – chełmińska = 3766 m. Wartości z poł. XV w.) na południe od Gdańska, w zakolu rzeki Raduni (nieopodal Pruszcza) rozpoczęto budowę kanału do Gdańska. Dziś znanego jako Kanał Raduni.

Kanał Raduni miał służyć nie tylko rozruchowi młyna. Miał dostarczać wodę pitną do miasta, a także zasilać fosy i odprowadzać nieczystości.

Na Starym Mieście, nieopodal kościoła Św. Katarzyny, na rozwidleniu kanału, utworzono wyspę, którą nazwano Tarczą. I na tej to wysepce, wybudowano gigantyczny zakład przemysłowy. Wielki Młyn. Jego kilkupiętrowe poddasze było magazynem zarazem zbożowym i na mąkę. Młyn posiadał najpierw 12, a potem aż 19 kół obracanych wodami rozwidlonego kanału. W połowie XV w. pracowało tam aż 22 ludzi. Podstawową działalnością Wielkiego Młyna był oczywiście przemiał żyta i pszenicy, ale także przerabianie owsa i jęczmienia na słód. Z produkcji korzystali piekarze ale i browarnicy i to zarówno ze Starego jak i z Głównego Miasta. Warto odnotować, że w ciągu roku Młyn przerabiał 7000 łasztów czyli 15 505 t (1 łaszt = 2215 kg).

Warto o tym pamiętać tropiąc gotyk przy Wielkim Młynie.