• 1.3 ºC  / 34.3 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Ceglane NAJ
A
A
Data modyfikacji: 18 czerwca 2021 r.
Bazylika Mariacka
Bazylika Mariacka
Gdańska Organizacja Turystyczna

Mowa tu o kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, przez gdańszczan nazywanym po prostu Mariackim, lub Bazyliką. Przy tym miano „bazylika” odnosi się nie do architektury, ale do rangi, do jakiej kościół ten został podniesiony przez papieża Pawła VI w roku 1965.

Kościół Mariacki wybudowano w „czasie katedr”, w ciągu 159 lat. Nie było to ani krótko, ani długo. Ot, tak wtedy budowano. Czy już wtedy wiedziano, że będzie kościołem NAJ na świecie?

Rok 1343, czyli rok rozpoczęcia budowy, musiał być bardzo trudny dla mieszkańców grodu nad Motławą. A to z powodu licznych inwestycji budowalnych w bogacącym się mieście.

Mijały właśnie kolejne lata panowania Krzyżaków i kolejny wielki mistrz wydał przywilej prawdopodobnie wyznaczający teren pod budowę nowej świątyni. A jako że Gdańsk posadowiony jest na niestabilnym gruncie, każdą inwestycję budowlaną w mieście należało odpowiednio przygotować. Teren trzeba było splantować, następnie wzmocnić dębowymi palami. Tych ponoć pod Mariackim wbito ponad 16 tysięcy*. Następnie należało założyć fundamenty, tzw. ławę kamienną, a tę zaś uszczelnić matami z wikliny, nabitymi nawozem zwierzęcym. Trzeba było też wyrobić odpowiednią liczbę cegieł i zaprawę do nich. A zaprawa musiała być takiej jakości, żeby dobrze związała potężne mury tej ceglanej ody do Boga. Należało także zatrudnić cieśli, kamieniarzy i oczywiście murarzy.

Do wyrobu cegieł wykorzystywano pobliskie złoża gliny, by nie podnosić kosztów budowy. Sam wyrób cegieł trwał dość długo, bo same przygotowania zajmowały około trzech sezonów. A przygotowanie cegły do użycia, wraz z wyrobieniem na ladzie strycharskiej, wysuszeniem i wypałem – zajmowało dodatkowych od około 6 do 8 tygodni.

A potem wystarczyło już tylko wymurować ściany.

I teraz, po przeszło 500 latach, możemy wyczytać ze ścian historię budowy, pokusić się o policzenie cegieł, odkryć skamieliny na kamiennym cokole, zachwycić się kunsztem średniowiecznych budowniczych.

 

*  Tak na marginesie, dziś toczy się dyskusja, czy są te pale pod Mariackim, czy też może nie, bo wcale ich nie było. Czy może też podłoże ustabilizowano zupełnie inaczej

Ciekawostka jest dostępna także w wersji audio. Czyta Krystyna Czubówna.

Odsłuchaj: