• 2.3 ºC  / 36.2 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Hanza - taka dziwna nazwa

Dzisiaj z zadowoleniem opowiadamy o członkostwie Polski w niemal 30 różnych organizacjach międzynarodowych, w tym o członkostwie w Unii Europejskiej. O swobodzie handlu i działalności gospodarczej. A dzięki drogom morskim, lądowym i powietrznym - Gdańsk stał się ponownie atrakcyjny zarówno inwestycyjnie, jak i turystycznie.

A
A
Hanza - taka dziwna nazwa (1/1)
Strona tytułowa odpisu z 1591 roku przywilejów nadanych Hanzie w latach 1252–1567
Strona tytułowa odpisu z 1591 roku przywilejów nadanych Hanzie w latach 1252–1567
Gedanopedia

A jak to było „onegdaj”, czyli kiedyś?

Spójrzmy na historię z perspektywy Gdańska.

Wiadomo, że handel napędza historię. A więc od handlu zaczynamy. W wieku XII kupcy na danym terytorium, zrzeszali się w grupy, zwane hansami. „Hansa” w staro-wysoko-niemieckim oznaczała właśnie grupę. Ta nazwa dała początek słynnemu związkowi. Najpierw kupcy, a od XIII wieku - miasta zrzeszały się w aż do wieku XVII, kiedy to Związek „zamarł”. Miastem – założycielem związku była Lubeka. Powstanie Hanzy w roku 1958 opisał Henryk Samsonowicz w książce „HANZA. WŁADCZYNI MÓRZ”, wydanej przez Książkę i Wiedzę.

Hanza dzieliła się na 4 główne kwartały: wendyjski, nadreński, saski i inflancko-pruski. Do tego ostatniego od roku 1361 należał Gdańsk, będąc jego głównym portem. Do kwartału pruskiego należały także takie miasta, jak Chełmno, Toruń, Elbląg, a także Braniewo, Ryga, Rewel (dziś Tallin), Królewiec (dzisiejszy Kaliningrad). Do Hanzy należały również Kraków, Wrocław i Berlin. W najlepszych czasach dla związku (XV w.) było ok 160 miast-członków.

Hanza często porównywana jest do dzisiejszej Unii Europejskiej.

Celami Hanzy była ochrona, i organizacja handlu pomiędzy basenem Morza Bałtyckiego, a tym, co dziś nazywamy Europą Zachodnią. Handlowano wszystkim ze wszystkimi. Jeśli nie byli wrogami Hanzy. 

Członkowie Związku stosowali obowiązujące w nim prawo. Gdańsk, wzorem innych, umieścił kancelarię miejską w ratuszu, wprowadził urząd portowy, cło palowe (to opłata zależna od ceny i wartości ładunków). Otwarto kantory wymiany pieniędzy, prowadzono operacje bankowe, zakładano spółki handlowe. Kupcy miast hanzeatyckich zrzeszali się w bractwa, zaś w nadbałtyckich Dworach Artusa zasiadali we wspólnych ławach, niczym w klubach kupieckich czy miejskich.

Historię Hanzy poznamy w Centralnym Muzeum Morskim i Muzeum Gdańska