• -0.4 ºC  / 31.2 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Szlak gotyckich umocnień Głównego Miasta

Gotyckie mury obronne Głównego Miasta wraz z towarzyszącymi im basztami i bramami stanowią część systemu fortyfikacji, który powstawał w Gdańsku na przestrzeni wieków.

A
A
Szlak gotyckich umocnień Głównego Miasta (1/16)

Opowieść o murach zacząć należy od krótkiego przypomnienia: Główne Miasto to część Śródmieścia, której granice wyznaczają dzisiejsze ulice Podwale Staromiejskie i Podwale Przedmiejskie z jednej strony oraz Wały Jagiellońskie i Wyspa Spichrzów z drugiej. To właśnie na ich linii (wyłączywszy wschodnią stronę zamkniętą przez Motławę – tu dostępu do miasta strzegły bramy wodne) od pierwszej połowy XIV w. powstawały mury i umocnienia. Murom towarzyszyły baszty, czyli wieże warowne, które umożliwiały obserwację terenu oraz ostrzał przeciwnika z wysokości. Baszty często otwarte były od strony miasta, by umożliwić szybki dostęp do nich i natychmiastową reakcję broniących gród.

Szlak umocnień warto podzielić na dwa spacery: nieco dłuższy, prowadzący trasą wyznaczaną przez pozostałości baszt i murów obronnych oraz krótszy prowadzący Długim Pobrzeżem, podczas którego przyjrzymy się dokładnie gdańskim bramom wodnym. Oba szlaki warto rozpocząć od najstarszych części umocnień – w przypadku murów obronnych jest to ich południowo-zachodni narożnik, czyli okolice dzisiejszej ulicy Za Murami; w przypadku bram wodnych zaś spacer rozpoczniemy od Bramy Krowiej zamykającej od strony Motławy ulicę Ogarną.

Start Szlaku / sposób przejścia do punktów 1 i 2

Dworzec Gdańsk Główny, ul. Podwale Grodzkie 1

Po wyjściu z gmachu dworca należy skręcić w prawo w ulicę Wały Jagiellońskie. Na skrzyżowaniu z ul. Hucisko należy skręcić w lewo. Z Targu Drzewnego (plac z pomnikiem Jana III Sobieskiego) należy skręcić w prawo, przeciąć Targ Węglowy i wyjść na ul. Bogusławskiego, która następnie rozwidla się prowadząc na ulice Ogarną i Za Murami – stojąc na ich skrzyżowaniu po lewej stronie zobaczymy ceglane mury obronne wraz z wkomponowanymi w nie basztami – dwa pierwsze punkty szlaku. Wąska brukowana ulica Za Murami biegnie wzdłuż dawnych fortyfikacji.

Czytaj także:
 Czym jest EuRoB?
 Dzień Gotyku Ceglanego

(1/16)