• 17.9 ºC  / 64.2 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Szlak kaszubski

Kaszubskie ścieżki widoczne są na gdańskich mapach – tych papierowych, ale też mniej uchwytnych, kulturowych – od początku istnienia miasta. Wśród mieszkańców i bywalców portowego Gdańska wielu było ludzi pochodzących z różnych stron świata, mówiących różnymi językami, wyznających różne religie, jednak w całej tej różnorodności od wieków wyraźnie przeplatały się trzy siły: polska, niemiecka i kaszubska. I jakkolwiek każdy z nas doskonale wie kim są Polacy i kim są Niemcy, to wielu osobom problemu nastręcza odpowiedź na pytanie kim są Kaszubi.

A
A
Szlak kaszubski (1/11)

Dworzec Główny, ul. Podwale Grodzkie 1
-Dworzec Główny, ul. Podwale Grodzkie 1
Fot. Gdańska Organizacja Turystyczna

Po kolei zatem: Kaszubi to zachodniosłowiańska wspólnota etniczno-kulturowa, która wywodzi się z plemion pomorskich – są więc Kaszubi potomkami rodzimej ludności Pomorza. Najważniejszym wyznacznikiem grupy, która nigdy nie utworzyła odrębnego państwa jest jej język, w którym powstają dzieła literackie, wydawane są gazety, nadawane audycje radiowe etc. Na co dzień językiem kaszubskim posługuje się w Polsce ponad 100 tysięcy osób.

Jaką zaś rolę dla rozsianych po Pomorzu Kaszubów spełnia Gdańsk? Polski pisarz i dziennikarz, Józef Kisielewski pisał w wydanej w 1938 r. książce „Ziemia gromadzi prochy”:

„Gdańsk posiada dwa oblicza: kupieckie i kaszubskie. Żywiołem, który w nim niezmiernie ważną rolę odgrywa, to Kaszubi. Dla całych Kaszub Gdańsk to po prostu miasto. Bo przez wiele stuleci on właśnie był duchową stolicą Kaszub. Tu, do tego Gdańska zbiegały się wszystkie nerwy kaszubskiego życia, tu było miejsce sprzedaży produktów, tu targ rybny, tu sklepy, w których zaopatrywano się na cały rok w prowianty, tu wreszcie były pamiątki kaszubskie z kaplicą króla Sobieskiego.”

Jest zatem Gdańsk nieodmiennie z Kaszubami związany, a Kaszubi związani są z miastem. Prześledźmy jakie (i gdzie!) ślady „nerwów kaszubskiego życia” znajdziemy wśród gdańskich ulic.

Start Szlaku / sposób przejścia do punktu 1

Dworzec Gdańsk Główny, ul. Podwale Grodzkie 1

Od Zamczyska dzieli nas ok. 15-minutowy spacer. Tunelem należy przejść na drugą stronę ulicy Wały Jagiellońskie, skręcić w lewo przy kinie Krewetka i na skrzyżowaniu przy Galerii Handlowej Madison skręcić w prawo. Na skrzyżowaniu z Podwalem Staromiejskim należy skręcić w lewo. Przedłużeniem ul. Podwale Staromiejskie jest ul. Grodzka, która przynależy już do Zamczyska. Do ważniejszych ulic tej stosunkowo niewielkiej części miasta należą: Tartaczna, pl. Obrońców Poczty, Karpia (wzdłuż Kanału Raduni, można stąd podziwiać monumentalny gmach Muzeum Drugiej Wojny Światowej), Wartka (wzdłuż Motławy), Grodzka, Sukiennicza, Rycerska i Czopowa – przespacerowanie się nimi nie powinno zająć więcej niż 20 minut.


(1/11)