• 2.3 ºC  / 36.2 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
A w Przedbramiu...

Widok na gdańskie Główne Miasto od zachodu otwiera potężny zespół Przedbramia ulicy Długiej. Obecnie właściwie składają się na nie Wieża Więzienna, Szyja z Domem Więziennym i Katownia. Ale w średniowieczu do tego dochodziła jeszcze Brama Długouliczna, dziś znana jako Złota.

A
A
A w Przedbramiu... (1/1)
Zespół Przedbramia ulicy Długiej
Zespół Przedbramia ulicy Długiej
Gdańska Organizacja Turystyczna

Nas interesuje wspomniana wcześniej Wieża, Szyja i Katownia. Cegła, i to dwóch rodzajów, dominuje nad placem, od XVIII w. zwanym Targiem Węglowym. Dziś imponująca budowla stoi tam samotnie, ale w średniowieczu przebiegały tędy mury obronne miasta, i fosy. Budowę murów rozpoczęto w roku 1343, kiedy to miasto otrzymało stosowny przywilej od wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, Ludolfa Königa. Inwestycja trwała wiele lat, żeby nie powiedzieć stuleci. Upraszczając - wykopano fosę i w ciąg murów wbudowano bramę. Następnie unowocześniono założenia obronne miasta, przeprowadzając od zachodu drugą fosę. Pojawiły się też dwie cylindryczne wieże strzegące całego zespołu. Wzniesiono też dodatkową wieżę pośrodku urządzenia bramnego. Dzisiejsza Wieża Więzienna przystosowana już była do broni palnej. I to można zobaczyć podczas zwiedzania.

Nastały inne czasy i w drugiej połowie wieku XVI zbudowano wały ziemne a także nową bramę od zachodu. To dzisiejsza Brama Wyżynna.

Zespół Przedbramia przestał pełnić rolę militarną. Zamieniony został na więzienie. W zbudowanej specjalnie Katowni umieszczono izbę tortur. Zamontowano też pręgierz. To tutaj odbywały się publiczne egzekucje obcych w mieście. W Wieży było 16 cel, ale też i cela żołnierzy skazanych na śmierć. Echem tych egzekucji jest historia niejakiego Hansa Krumbecka, który zasnąwszy na posterunku, został skazany na śmierć. Wyrok wykonano.

Dzisiaj Zespół Przedbramia jest jednym z oddziałów Muzeum Gdańska, jako Muzeum Bursztynu. Oprócz wspaniałej ekspozycji bursztynowej, można zobaczyć historię całego założenia. Ale również to, co znaleźli archeolodzy podczas prowadzonych tu prac.

Ale także można pokusić się o odczytanie na drzwiach i ścianach wszystkich inskrypcji, jakie zostawili więźniowie. A w jednej z cel, zwrócić koniecznie trzeba uwagę na … buty. Jedyne takie znalezione, jako cała para.