• 3.2 ºC  / 37.8 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Szlak kaszubski

Kaszubskie ścieżki widoczne są na gdańskich mapach – tych papierowych, ale też mniej uchwytnych, kulturowych – od początku istnienia miasta. Wśród mieszkańców i bywalców portowego Gdańska wielu było ludzi pochodzących z różnych stron świata, mówiących różnymi językami, wyznających różne religie, jednak w całej tej różnorodności od wieków wyraźnie przeplatały się trzy siły: polska, niemiecka i kaszubska. I jakkolwiek każdy z nas doskonale wie kim są Polacy i kim są Niemcy, to wielu osobom problemu nastręcza odpowiedź na pytanie kim są Kaszubi.

A
A
Zamczysko oraz Zapis Mestwina / róg ulic Grodzka i Wartka (2/11)

Zamczysko to jedna z najstarszych części historycznego Gdańska: na terenie wyznaczanym przez obecne ulice Tartaczną, pl. Obrońców Poczty, Karpią i Wartką znajdował się od X w. gród książąt gdańsko-pomorskich, zwanych przez niektórych (w pewnym uproszczeniu) „kaszubskimi książętami”. Niewiele wiadomo o tym jak wyglądał i jaką miał strukturę, wiemy natomiast, że gród zbudowany został z drewna i gliny. Po podbiciu Gdańska przez zakon krzyżacki w 1308 r. gród książąt został zniszczony, a na jego miejscu Krzyżacy zbudowali murowany zamek górujący nad Starym i Głównym Miastem. Rządzący twardą ręką, znienawidzeni przez ówczesnych gdańszczan zakonnicy obaleni zostali w 1454 r., a ich zamek rozebrano – cegła wykorzystana została do budowy innych obiektów. Pozostałości jego gotyckich murów znajdziemy do dziś na ulicy Wartkiej.

Z tym terenem związane jest jeszcze jedno wspomnienie książąt gdańsko-pomorskich – na rogu ulic Wartkiej i Grodzkiej widnieje tablica upamiętniająca nie tylko gród książęcy, ale również tzw. Zapis Mestwina, czyli Układ w Kępnie. W 1282 r. książę Mestwin II podpisał z księciem wielkopolskim Przemysłem II pakt, na podstawie którego Pomorze miało zostać włączone pod władzę Przemysła w wypadku, gdyby Mestwin zmarł nie pozostawiając męskiego potomka. Tak też się stało i na podstawie układu Przemysł II w 1294 r. przejął Pomorze Gdańskie, co utorowało mu drogę do polskiej korony.

W kaszubskiej tradycji Układ w Kępnie odczytywany jest jako symboliczne, dobrowolne zjednoczenie Pomorza z Polską.

Sposób przejścia do punktu 2

Z ulicy Grodzkiej na wysokości skrzyżowania z ul. Podwale Staromiejskie należy skręcić w lewo na ulicę Targ Rybny. Po prawej stronie wyłoni się ciąg sześciu kamieniczek – ostatnia z nich (obecnie na parterze znajduje się restauracja) to kolejny punkt szlaku.


(1/11)

(2/11)