• 2.5 ºC  / 36.6 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Złota Gwiazda

Wśród wielu gdańskich ciekawostek, jest sporo miłosnych opowiastek. I rzecz nie będzie tym razem o gotyku, ale żeby usłyszeć jej echo, trzeba wejść do gotyckiego kościoła – czyli do Mariackiego.

A
A
Złota Gwiazda (1/1)
Epitafium Guldensternów
Epitafium Guldensternów
Gdańska Organizacja Turystyczna

Rzecz zaczęła się w Szwecji.

Szlachcic Johan Gyllenstierna kochał się w Sigrid Brahe (ze wzajemnością). Ta jednak była obiecana innemu. Do niechcianego ślubu jednak nie doszło, bo zakochanym pomogła Królewna Anna Wazówna, której damą dworu była panna. Królewna wzruszona miłością młodych, zaaranżowała ślub, świadkując na nim z posłem swojego brata, króla polskiego.

Była to środa 19.03.1595. Był to jedyny środowy ślub w historii Szwecji. Małżeństwa zawierano w  niedzielę.

Wybuchł skandal. Nic nie można było jednak zrobić, bo ślub zawarty został legalnie. A świadkowie byli znamienici. Sprawą zajął się parlament i uchwalił rekompensatę finansową dla wzgardzonego rodu. Dodatkowo młoda para, przez 6 miesięcy miała pozostać z dala od tzw. wielkiego świata. W tym czasie małżonkom urodził się syn, Zygmunt, nazwany na cześć króla polskiego.

Kiedy Karol Sudermański przejął władzę w kraju, zwolennicy Zygmunta III opuścili Szwecję. Młoda rodzina osiadła w Gdańsku. Wkrótce Johann owdowiał, a zmarł w 1617. Zygmunt Guldenstern, „owoc” Środowego Ślubu, ufundował kaplicę w Farze Głównego Miasta Gdańska. Nazwisko szwedzkie, jako trudne do wymówienia zmieniono, zachowując jego znaczenie.

Kaplica znajduje się nieopodal Bramy Szewskiej. I zwana jest Kaplicą Reinholda, także Kaplicą Guldensternów. Nad wejściem do niej wisi epitafium rodziny.  

Przesłanie fundatora mówi, iż w kaplicy mają znaleźć spoczynek nie tylko członkowie rodu. Ale też ci, którym zabrano szwedzką ojczyznę…  

A co z Zygmuntem? Był świetne wykształcony, został dworzaninem króla Zygmunta III, otrzymał indygenat. Objął współ-kierownictwo nad Komisją Okrętów Królewskich. Żonaty był z  córką kasztelana chełmińskiego Fabiana Czemy. Zmarł w 1666 roku i został pochowany w kaplicy, którą sam ufundował…

Pozostało tylko epitafium z herbem – złotą gwiazdą, a także wspomnienie o jedynym w historii Szwecji Środowym Ślubie i romantycznej mediacji Anny Wazówny…