" />
European Best Destination
  • 0 ºC / 32.0 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU
Apoteoza Gdańska
A
A
data publikacji: 21 lipca 2016 r.

Apoteoza Gdańska
Apoteoza Gdańska
Fot. www.gdansk.pl

Jedno z najpiękniejszych wnętrz ratuszowych Europy, dostojna Wielka Sala Rady. Intensywna czerwień tkaniny i bogactwo wystroju. Kulminacja ekspresji malarskiej to strop, 25 obrazów pędzla Izaaka van den Blocke. Centralny, najważniejszy, o wielowymiarowym przekazie, opowiadający jednocześnie wiele historii o potężnym mieście: „Apoteoza Gdańska”. Wśród mnogości obrazków z ówczesnego Gdańska jest jeden przedstawiający zapowiedź znanego, ulubionego dziś przez turystów i mieszkańców obiektu, który w momencie ukończenia obrazu jeszcze nie istniał. Być może brat artysty, Abraham, który miał istotny wpływ na kształt Fontanny Neptuna i Peter Husen- autor figury przedstawiającej boga mórz, zdradzili mu swoje zamysły...

Wywodząca się z  Flandrii, osiadła w Gdańsku  rodzina van   den Blocke wniosła wielki wkład w kulturę miasta. Zarówno rzeźbiarz Wilhelm van den Blocke, jak i jego trzej wybitni synowie: architekt i rzeźbiarz Abraham, malarz Izaak oraz  Jacob, pozostawili po sobie dzieła wyjątkowe, którymi miasto może się chlubić po dziś dzień. Izaak zasłynął jako autor ukazujących wielkość i bogactwo miasta malowideł, które zostały umieszczone na stropie najważniejszej, tzw. Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta. Przedstawił w nich odwołujący się do historii starożytnej i biblijnej swoisty program Rady Miasta i jej powinność wobec Gdańska. „Apoteoza Gdańska” – centrum jego opowieści, przedstawia Gdańsk jako miasto idealne, wybrane, znajdujące się pod szczególną opieką Boga.

Ratusz Głównego Miasta

Ratusz Głównego Miasta
Ratusz Głównego Miasta
Fot. Gdańska Organizacja Turystyczna

Wznoszony ponad wiek w średniowieczu, gotycki wówczas ratusz, po pożarze w połowie XVI wieku przebudowano w stylu renesansowym. Zwieńczył go naturalnej wielkości złocony posąg króla Zygmunta Augusta. Pełne przepychu wnętrza w stylu manieryzmu niderlandzkiego: Wielka Sala Rady, Mała Sala Rady zwana Zimową, Wielka Sala Wety zwana Białą świadczą o potędze ówczesnego Gdańska, jego roli w Europie. Umieszczony na jednym z narożników charakterystyczny zegar słoneczny przypomina o nieubłaganym upływie czasu łacińską sentencją „Cieniem są dni nasze”. Najokazalszą budowlę świecką Gdańska w XVI w. wzbogacono o wspaniały carillon. Dziś Ratusz Głównego Miasta słynie z zespołu 37 wspaniałych dzwonów koncertowych będących jego repliką. Gdańsk to jedyne miasto w Polsce chlubiące się posiadaniem carillonów, i to dwóch (drugi znajduje się na wieży kościoła św. Katarzyny). Wejście na galerię widokową pozwala podziwiać piękną panoramę miasta przy muzyce rozbrzmiewających co godzina dzwonów.