• -0.2 ºC  / 31.7 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Apoteoza Gdańska
A
A
Data modyfikacji: 05 czerwca 2019 r.

Apoteoza Gdańska
-Apoteoza Gdańska
Fot. www.gdansk.pl

Jedno z najpiękniejszych wnętrz ratuszowych Europy, dostojna Wielka Sala Rady. Intensywna czerwień tkaniny i bogactwo wystroju. Kulminacja ekspresji malarskiej to strop, 25 obrazów pędzla Izaaka van den Blocke. Centralny, najważniejszy, o wielowymiarowym przekazie, opowiadający jednocześnie wiele historii o potężnym mieście: „Apoteoza Gdańska”. Wśród mnogości obrazków z ówczesnego Gdańska jest jeden przedstawiający zapowiedź znanego, ulubionego dziś przez turystów i mieszkańców obiektu, który w momencie ukończenia obrazu jeszcze nie istniał. Być może brat artysty, Abraham, który miał istotny wpływ na kształt Fontanny Neptuna i Peter Husen- autor figury przedstawiającej boga mórz, zdradzili mu swoje zamysły...

Wywodząca się z  Flandrii, osiadła w Gdańsku  rodzina van   den Blocke wniosła wielki wkład w kulturę miasta. Zarówno rzeźbiarz Wilhelm van den Blocke, jak i jego trzej wybitni synowie: architekt i rzeźbiarz Abraham, malarz Izaak oraz  Jacob, pozostawili po sobie dzieła wyjątkowe, którymi miasto może się chlubić po dziś dzień. Izaak zasłynął jako autor ukazujących wielkość i bogactwo miasta malowideł, które zostały umieszczone na stropie najważniejszej, tzw. Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta. Przedstawił w nich odwołujący się do historii starożytnej i biblijnej swoisty program Rady Miasta i jej powinność wobec Gdańska. „Apoteoza Gdańska” – centrum jego opowieści, przedstawia Gdańsk jako miasto idealne, wybrane, znajdujące się pod szczególną opieką Boga.

Ratusz Głównego Miasta

Ratusz Głównego Miasta
-Ratusz Głównego Miasta
Fot. Gdańska Organizacja Turystyczna

Wznoszony ponad wiek w średniowieczu, gotycki wówczas ratusz, po pożarze w połowie XVI wieku przebudowano w stylu renesansowym. Zwieńczył go naturalnej wielkości złocony posąg króla Zygmunta Augusta. Pełne przepychu wnętrza w stylu manieryzmu niderlandzkiego: Wielka Sala Rady, Mała Sala Rady zwana Zimową, Wielka Sala Wety zwana Białą świadczą o potędze ówczesnego Gdańska, jego roli w Europie. Umieszczony na jednym z narożników charakterystyczny zegar słoneczny przypomina o nieubłaganym upływie czasu łacińską sentencją „Cieniem są dni nasze”. Najokazalszą budowlę świecką Gdańska w XVI w. wzbogacono o wspaniały carillon. Dziś Ratusz Głównego Miasta słynie z zespołu 37 wspaniałych dzwonów koncertowych będących jego repliką. Gdańsk to jedyne miasto w Polsce chlubiące się posiadaniem carillonów, i to dwóch (drugi znajduje się na wieży kościoła św. Katarzyny). Wejście na galerię widokową pozwala podziwiać piękną panoramę miasta przy muzyce rozbrzmiewających co godzina dzwonów.