• 16.0 ºC  / 60.8 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Członkowie/ Rada/ Statut GOT
Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące członkostwa Gdańskiej Organizacji Turystycznej
A
A

Członkowie i Rada GOT

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych, członków wspierających oraz członków honorowych.

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszenia, Zarząd.

 

Władze Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Władze GOT IV kadencja 2018 - 2021 (211.62 KB)

Członkowie Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Lista Członków Gdańskiej Organizacji Turystycznej (219.77 KB)


Pracę Gdańskiej Organizacji Turystycznej reguluje Statut Stowarzyszenia uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 15 maja 2002 roku, z późniejszymi zmianami. 

Statut Organizacji

Statut Gdańskiej Organizacji Turystycznej (5.84 MB)
 

Jak zostać członkiem GOT?

 

Jesteś zainteresowany członkostwem w Gdańskiej Organizacji Turystycznej? Zapoznaj się z informacjami zawartymi poniżej. Dotyczą one członkostwa w Gdańskiej Organizacji Turystycznej, a także warunków przystąpienia do Stowarzyszenia i wynikające z tego tytułu korzyści. 

Aby zostać Członkiem GOT należy złożyć Deklarację Członkowską, a także dokumenty, które określa Regulamin dla Członków GOT. Członkostwo wiąże się z regulowaniem co roku składki członkowskiej, która jest uzależniona od ilości osób, które u Państwa pracują, a także wiąże się z poniesieniem kosztów jednorazowego wpisowego w wysokości 100 zł.

O przyjęciu w poczet Członków GOT decyduje Rada GOT, podczas spotkania, na które również Państwa zapraszamy.

W załącznikach poniżej znajdą Państwo Deklarację Członkowską, Regulamin, a także informację o korzyściach jakie oferuje nasza Organizacja dla Członków, jak również uchwałę z informacją o wysokości składki członkowskiej na rok 2020.

W razie pytań służymy pomocą.

 

Ważne dokumenty

Deklaracja Członkowska

Deklaracja Członkowska 2021 (468.01 KB)

Składka Członkowska

Uchwała o wysokości składki członkowskiej 2021 (500.61 KB)

Regulamin przystępowania nowych Członków

Regulamin dotyczący przystępowania nowych Członków (335.89 KB)

Korzyści z członkostwa

Korzyści dla Członków (328.52 KB)