• 1.3 ºC  / 34.3 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Członkowie/ Rada/ Statut GOT
Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące członkostwa Gdańskiej Organizacji Turystycznej
A
A

Członkowie i Rada GOT

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych, członków wspierających oraz członków honorowych.

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszenia, Zarząd.

 

Władze Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Władze GOT IV kadencja (73.85 KB)    

 

Członkowie Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Członkowie GOT 10.2022 (101.83 KB)


Pracę Gdańskiej Organizacji Turystycznej reguluje Statut Stowarzyszenia uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 15 maja 2002 roku, z późniejszymi zmianami. 

Statut Organizacji

Statut Gdańskiej Organizacji Turystycznej (5.84 MB)