• 0.4 ºC  / 32.7 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Członkowie/ Rada/ Statut GOT
Poniżej znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące członkostwa Gdańskiej Organizacji Turystycznej
A
A

Członkowie i Rada GOT

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych, członków wspierających oraz członków honorowych.

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszenia, Zarząd.

 

Władze Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Władze GOT IV kadencja (73.85 KB)    

 

Członkowie Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Członkowie GOT 10.2021 (406.94 KB)

 


Pracę Gdańskiej Organizacji Turystycznej reguluje Statut Stowarzyszenia uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 15 maja 2002 roku, z późniejszymi zmianami. 

Statut Organizacji

Statut Gdańskiej Organizacji Turystycznej (5.84 MB)
 

Jak zostać członkiem GOT?

 

Jesteś zainteresowany członkostwem w Gdańskiej Organizacji Turystycznej? Zapoznaj się z informacjami zawartymi poniżej. Dotyczą one członkostwa w Gdańskiej Organizacji Turystycznej, a także warunków przystąpienia do Stowarzyszenia i wynikające z tego tytułu korzyści. 

Aby zostać Członkiem GOT należy złożyć Deklarację Członkowską, a także dokumenty, które określa Regulamin dla Członków GOT. Członkostwo wiąże się z regulowaniem co roku składki członkowskiej, która jest uzależniona od ilości osób, które u Państwa pracują, a także wiąże się z poniesieniem kosztów jednorazowego wpisowego w wysokości 100 zł.

O przyjęciu w poczet Członków GOT decyduje Rada GOT, podczas spotkania, na które również Państwa zapraszamy.

W załącznikach poniżej znajdą Państwo Deklarację Członkowską, Regulamin, a także informację o korzyściach jakie oferuje nasza Organizacja dla Członków, jak również uchwałę z informacją o wysokości składki członkowskiej na rok 2020.

W razie pytań służymy pomocą.

 

Ważne dokumenty

Deklaracja Członkowska

Deklaracja Członkowska 2021 (468.01 KB)

Składka Członkowska

Uchwała o wysokości składki członkowskiej 2021 (500.61 KB)

Regulamin przystępowania nowych Członków

Regulamin dotyczący przystępowania nowych Członków (335.89 KB)

Korzyści z członkostwa

Korzyści dla Członków (328.52 KB)