European Best Destination
  • 2.66 ºC / 36.8 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU
Gotyk w Gdańsku - potwierdź rejestrację
A
A

Dziekujemy za rejestrację na konferencję "Gotyk w Gdańsku".

Aby dokończyć rejestrację prosimy o kliknięcie linku powtierdzającego wysłanego na adres mailowy podany w fomularzu.