Święto Wolności i Solidarności
 • 2.7 ºC  / 36.8 ºF   
 • Miasto Gdańsk
 • PL / EN / DE / SE / RU / NO
Kariera
A
A
manager_Obszar roboczy 1

 

Gdańska Organizacja Turystyczna jest operatorem Gdańskiej Karty Mieszkańca, Karty Turysty, prowadzi liczne projekty na rzecz rozwoju turystyki w Gdańsku i regionie, turystów i mieszkańców Gdańska. W związku z rozwojem projektów poszukujemy osoby na stanowisko Project Managera.


Złóż swoje cv jeżeli

 • zaangażowanie i kreatywność to Twoje drugie imię
 • nie boisz się podejmowania decyzji i odpowiedzialności
 • lubisz pracować z ludźmi i na ich rzecz
 • cechuje Cię systematyczność, zdyscyplinowanie i analityczne podejście do rozwiązywania złożonych problemów
 • uważasz że technologia ułatwia życie, a idea smart city nie jest Ci obca szybko zdobywasz wiedzę i rozwijasz się w innowacyjnych obszarach
 • potrafisz prowadzić negocjacje i wypracowywać optymalne rozwiązania

Zakres obowiązków

 • zarządzanie wybranymi projektami skierowanymi do Mieszkańców Gdańska, Turystów i członków Stowarzyszenia
 • zarządzanie  procesem dostarczenia projektu i całym cyklem jego życia w tym harmonogramem, zakresem, budżetem
 • planowanie prac zespołu projektowego, delegowanie zadań, ustalanie priorytetów
 • utrzymywanie kontaktu z interesariuszami 
 • przygotowanie raportów

Oferujemy

 • Dynamiczną i interesującą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Budżet szkoleniowy oraz możliwość wzięcia udziału w programach rozwojowych
 • Pakiet medyczny
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

  Prosimy o złożenie CV oraz listu motywacyjnego zawierającego opis przynajmniej jednego realizowanego przez siebie projektu, na adres praca@visitgdansk.com  do 20.09.2019.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Gdańska Organizacja Turystyczna poszukuje dynamicznej, samodzielnej osoby na łączone stanowisko Zarządcy Budynku oraz Obsługi Magazynu materiałów promocyjnych.

Przez zarządzanie budynkiem znajdującym się w Gdańsku przy ulicy Uczniowskiej 22 i działką, na której znajduje się obiekt należy rozumieć w szczególności podejmowanie czynności w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymywania obiektu w należytym stanie technicznym i estetycznym, zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.

Zakres obowiązków Zarządca Budynku

 • Prace konserwatorskie w Domu Otwartym przy ul. Uczniowskiej 22 oraz na przyległym terenie
 • Prace związane z uporządkowaniem zieleni wokół budynku
 • Bieżący nadzór nad firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi serwisowe (np. usługi sprzątania) w pomieszczeniach w „Domu Otwartym” ul. Uczniowska 22 w Gdańsku

Przygotowywanie raportów, zestawień I inwentaryzacji

 • Przeprowadzanie spisu środków trwałych ostatniego dnia każdego roku kalendarzowego
 • Raz na kw. przygotowywanie harmonogramu wykorzystania pomieszczeń w „Domu Otwartym” ul. Uczniowska 22
 • Raz na kw. Przygotowanie sprawozdania z wykorzystania pomieszczeń w „Domu Otwartym”

Przez Obsługę Magazynu należy rozumieć bieżącą obsługę magazynu materiałów promocyjnych.

 • Zakres obowiązków Obsługa Magazynu
 • Odbieranie i odpowiadanie na wiadomości e-mail magazynu materiałów promocyjnych
 • Przygotowywanie i wydawanie zamówień wg otrzymanych dokumentów
 • Dbanie o porządek w magazynie
 • Przyjmowanie dostaw materiałów promocyjnych
 • Rozwożenie materiałów promocyjnych do partnerów Gdańskiej Organizacji Turystycznej oraz towarowanie punktów Informacji Turystycznej wg ustalonego harmonogramu

Wymagania

 • Umiejętności techniczne – „Złota rączka”
 • Praktyczna znajomość zasad mechaniki, hydrauliki i elektryki;
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera: pakiet MS Office, obsługa skrzynki mailowej
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Brak przeciwskazań medycznych do wykonywania pracy fizycznej
 • Kultura osobista
 • Komunikatywność i skrupulatność w wykonywanej pracy;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Dobra organizacja pracy;

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Pakiet szkoleń oraz możliwość wzięcia udziału w programach rozwojowych
 • Pakiet medyczny
 • Prosimy o złożenie CV oraz listu motywacyjnego zawierającego opis przynajmniej jednego realizowanego przez siebie projektu, na adres praca@visitgdansk.com  do 20.09.2019.