European Best Destination
  • 1 ºC / 33.8 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU
Konkursy / przetargi
A
A

W dniu 16.11.2018 r. rozstrzygnięte zostało Zapytanie Ofertowe dotyczące stworzenia innowacyjne metodyki pozyskania i triangulacji danych, w celu kwantyfikacji zjawisk związanych z turystyką oraz zjawisk pokrewnych na terenie Gdańska i Aglomeracji Trójmiasta. W procesie weryfikacji przeprowadzonym przez Komisję, wyłoniona została oferta złożona przez Uniwersytet Gdański.

-------------------------------

Zapytanie ofertowe dotyczące stworzenia innowacyjnej metodyki pozyskania i triangulacji danych,

w celu kwantyfikacji zjawisk związanych z turystyką

oraz zjawisk pokrewnych na terenie Gdańska i Aglomeracji TrójmiastaZapytanie ofertowe
Załącznik 1_Specyfikacja
Załącznik 2_Wzór umowy
Załącznik 3_Kosztorys
Załącznik 4_Plan włączenia końcowych użytkowników w proces tworzenia nowej technologii
Załącznik 5_Wzór Oferty
Załącznik 6_Harmonogram