• 16.0 ºC  / 60.7 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
O programie Ambasadorów Kongresów Polskich
A
A

 

Program Ambasadorów Kongresów Polskich służy promowaniu Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji. Głównym założeniem jest pozyskiwanie dla Polski oraz poszczególnych regionów i miast, kongresów, spotkań, konferencji i innych wydarzeń. Aby w tym dopomóc, wybrano i zaproszono do współpracy Ambasadorów - osoby, które posiadają wiedzę i autorytet mogące mieć kluczowe znaczenie dla projektu.

Podobne programy Ambasadorów Kongresów stosowane są z powodzeniem w wielu krajach świata, jako narzędzie marketingu narodowego.

Do tej pory tytuł Ambasadora Kongresów otrzymało ponad 220 osób, a w pracach kapituły uczestniczyło grono wybitnych osobowości polskiego świata nauki gospodarki i kultury. Zadaniem kapituły programu, która jest wybierana raz na 3 lata, jest wyłonienie grona Ambasadorów Kongresów Polskich – osób, które w swych międzynarodowych środowiskach promują i upowszechniają wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do decyzji o wyborze Polski na miejsce następnego międzynarodowego wydarzenia.

U dołu strony głównej Gdansk Convention Bureau, znajdą Państwo szczegółową listę Ambasadorów z Gdańska i Regionu.