• 19.9 ºC  / 67.8 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Instytut Kultury Miejskiej

Letnie spacery po Stoczni Gdańskiej Szlakami Kobiet - bezpłatnie

Stocznia Gdańska Szlakami Kobiet

Ruszają letnie spacery po Stoczni Gdańskiej Szlakami Kobiet. Na czym pole-gała praca suwnicowej? Jaką rolę odgrywały kobiety w strajkach? Czy bycie robotnicą było powodem do dumy? Jak wyglądało wsparcie socjalne osób pracujących w Stoczni i życie kulturalne zakładu? Odpowiedzi na te pytania poznamy podczas letnich spacerów, które odbywają się w środy, piątki i nie-dziele. W związku z dotrzymywaniem reżimu sanitarnego na spacery obowią-zują zapisy, a liczba osób jest ograniczona. 

Spacery po Stoczni Gdańskiej Szlakami Kobiet pokazują zakład oczami suwnico-wych, inżynierek, sprzątaczek i pracownic administracyjnych. Podczas wycieczek dowiadujemy się, jak praca w Stoczni wpłynęła na ich życie. Poznajemy bliżej histo-rie: niepokornej suwnicowej, animatorki kultury, działaczek Solidarności oraz co-dzienność strajku w Sierpniu 1980.

W trakcie zwiedzania usłyszymy wiele anegdot i ciekawostek, np. o stoczniowym ogrodnictwie, z którego pochodziły tulipany i goździki rozdawane w zakładzie na Dzień Kobiet. Dowiemy się, gdzie znajdowały się: Willa Dyrektora, Modelarnia i hala 46A z muralem „Tatusiu! Pracuj bezpiecznie”, w której na suwnicach pracowała An-na Walentynowicz.

Spacery odbywają się w środy, piątki i niedziele. W lipcu rozpoczynają się o godz. 18.00 (środa i piątek) oraz 16.00 (niedziele). W sierpniu i wrześniu rozpoczynają się o godz. 17.00 (środa i piątek) oraz 16.00 (niedziele). Można wybierać spośród kilku tras: pracowniczo-strajkowej, pracownic, strajkowej i “Anna, legenda Solidarności” - poświęconej Annie Walentynowicz. 

Zwiedzanie jest bezpłatne. Spacery dla osób dorosłych. W związku z dotrzymywa-niem reżimu sanitarnego na spacery obowiązują zapisy, a liczba osób jest ograni-czona. 

Zapisy: https://ikm.gda.pl/zapisy/ 

Każdy spacer ma ograniczoną liczbę osób, wraz z potwierdzeniem udziału w space-rze uczestnik otrzymuje informację o miejscu jego startu. Wszyscy uczestnicy i uczestniczki są zobowiązani do przestrzegania regulaminu spacerów, który akceptu-ją przy zapisach: m.in. noszenia maseczek i zachowywania dystansu społecznego. Spacery przeznaczone są dla osób dorosłych. 

Stocznię Gdańską można też zwiedzać indywidualnie przy użyciu aplikacji, audio-przewodnika, a także poznać jej historię ze słuchowiskami i książką - materiały znaj-dują się na stronie: www.stocznia-jest-kobieta.org

Spacery po Stoczni Gdańskiej Szlakami Kobiet są częścią projektu Instytutu Kultury Miejskiej – Metropolitanka. Metropolitanka to projekt herstoryczny (z ang. her story – „jej historia”, w nawiązaniu do his story – „jego historia”), którego centrum jest opo-wieść o roli kobiet w historii. Roli, która jest często pomijana w akademickich, szkol-nych i codziennych rozmowach. www.metropolitanka.ikm.gda.pl