Norge og Gdansk – mer enn bare handel

Norske gjester besøker gjerne Gdansk oftere og oftere. Det er verdt å vite at selve relasjonen mellom denne byen og det norske folk eksisterte allerede på begynnelsen av det 14. århundre. Vi ønsker dere velkomne til å bli kjent med følgende føljetong skrevet av Andrzej Januszajtis.

A
A
 
 

Hansaforbundet som Gdansk var medlem av fra 1361, førte et valutavekslingskontor i et av Norges hovedbyer – Bergen. Hit reiste også folk fra Gdansk. Handelen med Norge startet allerede i 1369, selv om de polske byene Torun og Elblag informerte Gdansk om dens suspensjon – men bare for en kort periode. Grunnen til suspensjonen var at Bergen hadde innført en merkverdig høy hodeskatt. 

I 1379 ble den første handelsmannen fra Gdansk utnevnt til å frakte varer mellom Boston (i England) og Bergen. Til Norge reiste man hovedsakelig for fisk – spesielt tørrfisk - i bytte mot korn og skinn. I 1398 ble skipet som tilhørte Jakub Mewes plyndret. Hans Zandow fra Gdansk som var handelsmann på skipet mistet hele „tohundre stykk tørrfisk, 10 kaninskinn, 15 storfeskinn og 120 kalveskinn verdt over 5 pund”.

I 1438 fikk Bertold Buramer fra Gdansk og den senere kommandanten i Bergen, Olav Nilsson, ansvaret for Island av den danske kongen, Erik av Pommen! Deres arbeidsoppgaver skulle bestå av å samle inn skatter og toll på vegne av Danmark. Likevel, før de rakk å bli kjent med sin nye stilling, rakk kongen å miste tronen slik at saken aldri ble noe av.

Skipsrederselskapet Bergenske ble stiftet i 1919 i Gdansk. Selskapet tilhørte moderselskapet fra Bergen, Det Bergenske Dampskibsselskab, stiftet i 1851. Selskapet hadde 40 skip som opprettholdt regelmessige ruter mellom Gdansk og 18 andre havner i England, Frankrike, Norge, Sverige, Russland og andre baltiske land.

I løpet av 2. verdenskrig gjorde tyskerne om det norske verftet i Laksevåg, som ligger like ved Bergen, til et verft som produserte og renoverte undervannsfartøy, og som var en del av Gdansk-verftet („Kriegsmarine Werft – Danziger Werft”). Verftet ble til et av de alliertes hovedmål for luftangrep. 

Norge er i dag en av Gdansk-verftet sine hovedkunder, og samlet i Remontowa Holding som renoverer og bygger oljeplattformer, ferjer og spesialiserte hybride enheter.

***