Den gotiske kirkeruten

Etter en tid med tunge romanske bygninger var det endelig tid for spisse og smale gotiske bygg. Etter hvert som tiden gikk ble den gotiske stilen preget av en rekke modifikasjoner. Selv om den gotiske perioden ofte kalles for „katedralenes epoke”, så var det også en betydelig endring i sekulær- og forsvarsarkitektur – det ble bygd rådhus, markedshaller, leiegårder, bymurer, festningstårn, slott, møller, låver og mye annet.

A
A
1. Sankta Elisabeths kirke / Elzbietanska 1 gate (2/10)

Sankta Elisabeths kirke
Sankta Elisabeths kirke
Fot. http://www.elzbieta.gdansk.pl/

Det er sant at den lille Sankta Elisabeth fra Ungarn-kirken stod ferdig bygd i 1417, men dens historie starter allerede med det tidligere Sankta Elisabeth-tilfluktsstedet som en gang holdt til her. Det er verdt å huske på at tilfluktssteder ofte tok imot spedalske, derfor ble de bygget i utkanten av byene i løpet av middelalderen. Det vil si at stedet som i dag er mer eller mindre Gdansk sitt bysentrum en gang var bygrensen. Etter noen år ble tilfluktsstedet gjort om til et sykehus og den kjente mesteren og korsfareren, Konrad von Jungingen, gav sin tillatelse til å bygge ut stedet til en religiøs bygning. På denne måten oppstod teglsteinkirken med stjerneformede himlinger, midtskip og kirketårn. Kirkekoret (stedet beregnet for prester med et alter plassert i midten) var bygd inntil sykehusbygningen slik at de syke som var lenket fast til sengen kunne delta i gudstjenestene. Komplekset hadde også et barnehjem, men denne bygningen vedvarte ikke til i dag.

I 1945 brant bygningen helt ned og dets indre ble totalt ødelagt. I årene etter krigen ble komplekset gjenoppbygd av Palottiner-kongregasjonen, som per i dag har sitt hovedkvarter i det tidligere sykehuset som er utført i barokkstil. Innredningen i den gjenoppbygde gotiske kirken bærer et moderne preg. Det interessante er at tårnet til sw. Elzbieta-kirken en gang hadde to klokker. Disse bestemte man seg for å fjerne da de utgjorde en fare for bygningens konstruksjon. 

HVORDAN KOMME FREM TIL PUNKT NR. 2

Rett bak sw. Elzbieta-kirken ligger det neste punktet langs ruten. Det enkleste er å nå det via den smale brosteinsveien som ligger til høyre for kirken.


(1/10)

(2/10)
***