Ruten langs det gotiske festningsverket i Glowne Miasto

Ruten over de gotiske forsvarsmurene til hovedbyen, Glowne Miasto, er sammen med sine festningstårn og byporter en del av et festningsverk som oppstod i Gdansk gjennom flere århundrer.

A
A
Forsvarsmurene / start: Za Murami gate (2/16)

Festningen i Glowne Miasto startet man å bygge fra dens sørvestlige hjørne som en gang utgjorde den viktigste strategiske strekningen. Etter tillatelse fra den tyske ordenen, nøyaktig på onsdag den 26.03.1343, ble den første hjørnesteinen lagt under det som skulle bli festningsmuren. I flere år ble forsvarsmuren med sine teglsteiner og krenelleringer preget av endringer og forlengelsesarbeider, men i det 16. århundre mistet den sitt militære formål da nyere festningsverk ble satt opp andre steder. Den led ikke den samme skjebnen som de demonterte murene til Stare Miasto og Stare Przedmiescie, først og fremst fordi leiegårder og uthus ble bygget rundt den. Muren ble først synlig under herjingene som fant sted i 1945. De rekonstruerte fragmentene kan man se langs alle murens tidligere originale bygningspunkter, som langs ruten markeres av følgende beskrevne festningstårn.


(1/16)

(2/16)
***