Den gotiske kirkeruten

Etter en tid med tunge romanske bygninger var det endelig tid for spisse og smale gotiske bygg. Etter hvert som tiden gikk ble den gotiske stilen preget av en rekke modifikasjoner. Selv om den gotiske perioden ofte kalles for „katedralenes epoke”, så var det også en betydelig endring i sekulær- og forsvarsarkitektur – det ble bygd rådhus, markedshaller, leiegårder, bymurer, festningstårn, slott, møller, låver og mye annet.

A
A
Gotisk arkitektur (1/10)

Gotisk stil i kunstverk og arkitektur utviklet seg i Frankrike i det 12. århundre som en direkte etterkommer av romansk stil. Hovedsakelig på grunn av nye konstruksjonsløsninger som gjorde det mulig å sette opp byggverk på en helt annen måte, og ved bruk av en helt ny type teglstein. Etter tider med tunge romanske bygninger var det endelig tid for spisse og smale gotiske bygg. Denne arkitekturrevolusjonen oppstod takket være et system som benyttet seg av støttepilarer: konstruksjonens tyngde overføres fra byggets vegger til støttepilarer inne i bygget og til sidestøtter utenfor bygget (sjeldnere inne). Nå kunne man endelig bygge betraktelig høyere bygg som også var bedre belyst gjennom større vindusflater. Den gotiske stilen ble jevnlig modernisert, derfor kan man dele den opp i tre perioder: unggotikk, høygotikk og sengotikk, også kjent som flamboyant av ordet flammer, da formen på bygningene var spissere enn tidligere. 

Hva et det som gjør at gotisk arkitektur skiller seg ut? La oss nevne noen typiske trekk:

  • bygningene ble som regel bygget i form av et kors; 
  • ofte ble det benyttet ribbekrysshvelv;
  • kirkene ble hovedsakelig satt opp som en basilika (midtskipet var alltid høyere enn sideskipene) eller en hall (alle kirkeskipene var i den samme størrelsen);
  • det er lett å legge merke til konstruksjonens skjelett: utvendig er bygningen støttet opp av sidestøtter, mens man innvendig kan observere dens buer og søyler; 
  • bruk av skarpe (brukne) buer i vinduene, portaler og andre arkitektoniske elementer;  
  • bruk av høye vinduer, ofte dekorerte med glassmalerier.

Det er verdt å nevne at selv om gotikk-perioden ofte kalles for „katedralenes epoke”, så var det også en betydelig endring i sekulær- og forsvarsarkitektur – det ble bygd rådhus, markedshaller, leiegårder, bymurer, festningstårn, slott, møller, låver og mye annet. 

Gotikk-stilen fra Frankrike utviklet seg raskt til både England og Tyskland, og i det 13. århundre fant den sin vei til Polen via Cistercienserordenen. Pommern er veldig rik på gotisk kulturarv som hovedsakelig karakteriseres av rød teglstein. Dens enorme utvikling i Gdansk og regionen rundt var mest på grunn av den tyske ordenen som regjerte med en jernhånd over området fra det 14. til midten av det 15. århundre. Sengotiske bygg var allerede synlige i Pommern i begynnelsen av det 16. århundre.

Reformasjonen som nådde byen i 1523 spilte en viktig rolle i Gdansk-kirkenes historie: de fleste kirkene i byen ble reformert til protestantisk lære, som etter hvert strippet kirkene for deres rike dekor. Protestantiske kirker er kjent for sitt minimalistiske interiør. 

RUTENS STARTPUNKT

Sentralbanestasjonen, Dworzec Gdansk Glowny, ul. Podwale Grodzkie 1

HVORDAN KOMME FREM TIL PUNKT NR. 1

Kirken befinner seg rett ovenfor stasjonen. Kryss gaten Waly Jagiellonskie (via gangveitunnelen), følg deretter denne gaten videre helt til du kommer forbi kinoen Cinema City Krewetka.


(1/10)
***