Gdansk sin apoteose

A
A
Gdansk sin apoteose
Gdansk sin apoteose
Gdansk Turistforening

Et av de vakreste rådhusinteriørene i Europa, den edle rådhussalen Wielka Sala Rady. Intens rødfarge på salens tekstiler og et rikt design. En kulminasjon av ekspresjonistiske malerier på selve himlingen som består av 25 malerier malt av Izaak van den Blocke. Det sentrale og viktigste maleriet har et flerdimensjonalt budskap som forteller flere historier om den mektige byen: „Gdansk sin apoteose”. Blant de mange maleriene fra dagens Gdansk, finnes det ett som viser fremtiden til det kjente objektet som er så godt likt av turistene og de lokale i dag, og som ikke en gang fantes når maleriet var ferdig malt. Kanskje var det kunstnerens bror, Abraham, som hadde en betydelig innvirkning på Neptunfontenens form, og Peter Husen, designeren av havguden som røpte kunstnerens fremtidsplaner…

Familien van den Blocke fra Flandern bosatte seg i Gdansk og bidro stort til byens kulturelle arv. Både skulptøren Wilhelm van den Blocke og hans tre dyktige sønner - arkitekten og skulptøren Abraham, maleren Izaak og snekkeren Jakob - etterlot flere unike kunstverk som byen er stolt av den dag i dag. Izaak var mest kjent for sine malerier av byens storhet og rikdom, som ble malt på himlingen til den viktigste rådhussalen, kalt Sala Czerwona (norsk: den røde sal), i rådhuset Ratusz Glownego Miasta. Med dette maleriet prøvde han å få frem byrådets plikt ovenfor Gdansk med henvisning til gammel og bibelsk historie. „Gdansk sin apoteose” – den midterste delen av fortellingen hans viser Gdansk som en ideell og utvalgt by som befinner seg under Guds spesielle beskyttelse.

Rådhuset i Hovedbyen (polsk: Ratusz Glownego Miasta)

Bygd i over et århundre i løpet av middelalderen, ble det gotiske rådhuset ombygd i renessansestil etter en brann i midten av det 16. århundre. Som en avslutning på ombyggingen ble det kronet med den forgylte statuen av kong Zygmunt August i kongens naturlige størrelse. Fylt med glamorøst interiør i nederlandsk og manieristisk utførelse: Wielka Sala Rady, Mala Sala Rady, også kjent som Zimowa (norsk: vintersalen), Wielka Sala Wety, også kjent som Biala (norsk: den hvite sal), er et bevis på Gdansk sin storhet og byens rolle i Europa. I et av rådhusets hjørner er det plassert en solklokke som minner om den ubønnhørlige tidens gang etter det latinske ordtaket „Skyggen er våre dager”. 

Den mest verdifulle og fantastiske bygningen i Gdansk ble i det 16. århundre beriket med den fantastiske carillionklokken. I dag er Ratusz Glownego Miasta kjent for sine 37 fantastiske konsertklokker som også er dens nøyaktige kopier. Gdansk er den eneste polske byen som kan skryte på seg carillionklokker, og det hele to eksemplarer (den andre befinner seg i Sankta Katarina Kirken (polsk; kosciol sw. Katarzyny). Fra utsiktsgalleriet kan man beundre det vakre panoramaet over byen til musikk som kimer fra klokkene hver time.

***