Mercato-navnet er til minne om handelsruten som strakk seg gjennom den vestlige delen av Pommern-regionen – via Mercatorum - som historisk sett var et bindeledd mellom Gdansk og Sør-Polen. Menyen kombinerer lokale og sesongbaserte produkter tilberedt på en moderne måte i samsvar med kulinariske trender fra hele verdenen. Menyens viktigste smaker er inspirert av gamle komposisjoner, men deres tilberedelses- og serveringsmåte er utført med moderne visjoner og bruk av de nyeste teknikker.
I sentrum
Polecany Partner

Mercato-navnet er til minne om handelsruten som strakk seg gjennom den vestlige delen av Pommern-regionen – via Mercatorum - som historisk sett var et bindeledd mellom Gdansk og Sør-Polen. Menyen kombinerer lokale og sesongbaserte produkter tilberedt på en moderne måte i samsvar med kulinariske trender fra hele verdenen. Menyens viktigste smaker er inspirert av gamle komposisjoner, men deres tilberedelses- og serveringsmåte er utført med moderne visjoner og bruk av de nyeste teknikker. Restaurantens symboler er: et hestebønnefrø, som ble dyrket av pommeranerne allerede under Lausitzkulturen; edel laks fra Østersjøen, som ble servert på bordene i herregårdene til de tyske Gdansk-innbyggerne, og som ble fisket helt fra halvøya Hel og ned til Wislaneset av fiskere som organiserte seg i såkalte maszoperier; fagas, altså pommersk tamsau oppdrettet i Zulawy Wislane-området av mennonitter som opprinnelig kom fra Nederland; samt and, symbolet på fugler som i flere århundre har vært oppdrettet i Pommern-regionen og spist av polske, kasjubiske og prøyssiske innbyggere i Pommern.
 


***