• 7.7 ºC  / 45.8 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU / NO
  • Kontrast Kontrast
Politechnika Gdańska
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
58 347 18 16
Politechnika Gdańska to państwowa uczelnia wyższa o profilu technicznym w Gdańsku. Politechnika Gdańska, założona w 1904, jest jedną z najstarszych w Polsce autonomicznych uczelni państwowych.

Obejmuje 9 wydziałów, na których studiuje ponad 27 tysięcy studentów na studiach inżynierskich i magisterskich realizowanych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia zatrudnia niemal 2500 osób, w tym około 1200 nauczycieli akademickich. Politechnika Gdańska jest organizatorem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i seminariów.