5 monument i Gdańsk som måste ses

Det är svårt att föreställa sig Pommerns huvudstad utan underbara historiska platser. De har imponerat, dragit till sig uppmärksamheten, väckt nyfikenhet i hundratals år och speglar den mer än 1000 år gamla stadens unika karaktär. Här är enligt vår mening de fem viktigaste historiska platserna i mitten av Neptunus stad.

A
A

Mariakyrkan

Den välsignade Jungfru Marias himmelsfärds bikatedral i Gdansk är en imponerande gotisk byggnad – världens största tegelkyrka som dominerat Gdansks stadsbild i över 500 år. Det karakteristiska kyrktornet som är över 80 meter hög är en av stadens symboler. Kyrkan som ofta kallas “Gdansks krona” tog inte mindre än 160 år att bygga (byggåren 1346 - 1506), men byggarna lyckades skapa ett unikt byggnadsverk som imponerar i alla avseenden. Det intressanta är att över en miljon tegelstenar användes vid bygget och det är inte många som vet att kyrkan fick sin slutliga utformning i samband med utbyggnaden av en mycket mindre kyrka som tidigare stått på samma plats). Kyrkan har idag en area på över 5 000 kvadratmeter och dess tak – en area som är 3 000 kvadratmeter större.

Många som beundrar kyrkan frågar sig själva: hur gjorde de det? Hur kunde man bygga något sådant utan GPS, datorer och kraftfulla kranar? Tja, det kanske låter oroväckande, men dåtidens ingenjörer byggde lite med ögonmått. De hade inga superdetaljerade ritningar som idag är absolut nödvändiga även när man bygger en ny butik. Ibland byggde de bara “ad hoc”-modeller av enskilda delar. Men ändå. Flera tusen murare klarade detta ambitiösa uppdrag med hjälp av byggnadsställningar (sammanbundna med rep!).

Många av berömda Gdansk-bor har sina gravar i kyrkan. Under århundradena begravdes de mest framstående personerna här, t.ex. amiralen Arndt Dickman, patricier, företrädarna för de högsta statsorganen. Marskalken Maciej Plazynski och borgmästaren Pawel Adamowicz begravdes också här.

Inne i kyrkan finns många konstverk som man lyckades skydda mot krigsskador genom evakuering, trots att själva byggnaden skadades allvarligt. Det mest magnifika konstverket i kyrkan – Hans Memlings målning “Yttersta domen” – kan idag beundras i Nationalmuseet i Gdansk på grund av dess värde och särskilda behov. Huvudaltaret och det oerhört stora astronomiska uret fångar besökarnas uppmärksamhet. Det senare är ett vackert prytt objekt som inte bara visar tidpunkter för astronomiska fenomen och stjärntecken, utan även tidpunkter då specifika jordbruksarbeten ska utföras.

409 trappsteg leder upp till kyrkans huvudtorn och vid bra väder kan du klättra upp i tornet (fast det är ganska krävande). Som belöning får du en härlig utsikt över staden, bukten och Zulawy Wislane.

GOT_3 (5 of 7)

 

Kranen

Det är svårt att föreställa sig Gdansk utan Kranen – den ligger i en rad med hus vid Långa gågatan (Długie Pobrzeże) och fångar blicken omedelbart. Kranen är unik – under medeltiden var den en av de största hamnkranarna i Europa! Förutom hamnrelaterade funktioner fungerade kranen också som en port in till Gdansk. Den byggdes på två år och blev färdigställd 1444. Den mest intressanta delen av Kranen var dess inre mekanism. Utrustningen kunde lyfta två ton till en höjd av 27 meter eller 4 ton till en höjd av 11 meter när båda hjulen var sammankopplade. Den drevs av mänsklig muskelkraft med två 2 tramphjul. Med andra ord – de som gick inuti hjulen vars diameter uppgick till ca 6 meter lyfte och sänkte lasten. Idag finns det ett museum här. För några år sedan arrangerades även en tävling om att hoppa från kranens tak ner i Motlawa-floden!

Fotolia_121399558_M

 

Kungsvägen

Kungsvägen är huvudaxeln i denna stadsdel och samtidigt stadens mest representativa gågata. Här finns de vackra portarna – Gyllene porten och Gröna porten som de viktigaste gästerna passerade för att komma in till staden. Längs vägen där det finns många omsorgsfullt återuppbyggda hus ligger också sådana byggnader som Uphagens hus (numera Museet för borgerlig husinredning) och Huvudstadens rådhus (med sina vackra rum – den vita och den röda och en ståtlig spira krönt med en staty av kung Sigismund August). På grund av ett annorlunda tak tycks rådhustornet vara lite lägre än Mariakyrkans torn, men i verkligheten är det lite högre – det är nästan 84 meter högt. Även här finns det en utsiktspunkt. Rådhuset rymmer ett museum där du kan beundra hundratals museiföremål. Byggnaden fick sin nuvarande utformning på 1400-talet och innan dess hade den blivit utbyggd flera gånger. 

När du går längre fram längs Kungsvägen kommer du till Artushov (Dwor Artusa). Dess vackert inredda interiör har besökts av de viktigaste gästerna. Här hålls också officiella möten. Hovets pryds av den högsta kakelugn som är 11 meter hög och har 520 kakelplattor. Kaklen föreställer Europas härskare, såväl katoliker som protestanter, vilket skulle betona Gdansks tolerans och öppenhet för alla religioner vilket vid den tiden (på 500-talet) var sällsynt.

Mittemot Artushovet hittar du en vacker fontän med Neptunus – den romerska havsguden. Fontänen är en riktig favorit på vykort och antagligen det mest fotograferade objektet i Gdansk. Den byggdes 1633 för att betona Gdansks nära samband med havet. Det intressanta är att enligt en lokal kasjubisk legend ska den som kommer till Gdansk för första gången kyssa Neptunus... “nedanför ryggen”.

IMG_0590 (3)

 

Förporten och Bödelhuset

Ett separat avsnitt bör ägnas åt Förporten och Bödelhuset (Fängelsetornet) som officiellt är också en del av Kungsvägen (som börjar med Höglandsporten). Inne finns det två intressanta museer – Bärnstensmuseet där du kan beundra bärnsten som är en av symbolerna för Gdansk, och ett lite mindre trevligt tortyrmuseum. Det är bra att veta att en domstol och ett fängelse placerades där när man bygge de moderna befästningarna och Förporten förlorade sin ursprungliga försvarande roll. Tydligen var det inte den trevligaste upplevelsen att stanna kvar i fängelset. Om man överhuvudtaget lyckades överleva... Öster om Förporten fanns skampåle. Platsen för många avrättningar som på den tiden var offentliga (vilket är svårt att föreställa sig idag) för att varna och ofta glädja folkmassor.

Przedbramie

 

Birgittakyrkan

Det är en kyrka som ligger i Gamla stad. Den byggdes på samma plats där det tidigare fanns Botgörarens kapell och tack vare att Sankta Birgitta-kulten var stark på 1300-talet. Kyrkan blev dock allmänt känd på 1980-talet. Den gick till historien som ett motståndscentrum mot kommunisterna, särskilt sedan den berömda augusti 1980. Tack vare prästen Henryk Jankowskis engagemang ordnades hjälp för de strejkande arbetarna vid kyrkan, som var mätbar för Solidariteten och oroade kommunisterna. Kyrkan är också känd för sitt magnifika bärnstensaltar. Det gigantiska verket byggdes i 17 år vilket inte är konstigt – det var inte lätt att få tag på tillräckliga mängder av detta dyrbara material. Trots detta har altaret imponerande dimensioner. Det är nästan 13 meter högt och täckt med sammanlagt 120 kvadratmeter bärnstensbeläggning – dess dimensioner är betydligt större än de som den berömda försvunna Bärnstenskammaren (4,2 m hög och 78 m2 area) hade.

Kościół_Brygida 2

 

Detta är förstås bara en del av historiska platser som är värda att besöka i Gdansk. Och ändå finns det många andra underbara platser utanför staden, t.ex. i Oliwa eller på Westerplatte. Med det är ett ämne för en separat artikel.