Museinatten

Maj är den månad på året som älskare av nattliga museiattraktioner väntar på. Museinatten då museer som det framgår av namnet är öppna även på natten äger rum också i år. Den här gången blir det natten mellan 18 och 19 maj med en hel massa attraktioner som väntar besökarna.

A
A
nmzbiorowkalong

 

På grund av det stora intresse som Museinatten brukar väcka måste du komma ihåg att registrera dig i förväg för att besöka vissa attraktioner på utvalda objekt. Det är viktigt att besökare får avgiftsfri eller bara symbolisk entré (t.ex. 1 PLN) denna natt.

Utformningen av Museinatten har i flera år förblivit oförändrad. Under några nattimmar besöker deltagarna olika kulturinstitutioner och inrättningar som ofta förbereder speciella evenemang till denna särskilda dag på året. I många städer ges tillgång till ställen som annars inte är tillgängliga för besökare.

Museinattens historia
Den första Museinatten arrangeraades i Berlin 1997. Evenemanget blev en stor framgång och andra europeiska städer började så småningom arrangera liknande kulturprojekt. Den första Museinatten i Polen anordnades på Nationalmuseum i Poznan 2003. Året därpå arrangerades Museinatten även i Krakow och Warszawa. Idag anordnas Museinatten årligen av många polska städer.