European Best Destination
  • 5 ºC / 41.0 ºF   
  • Miasto Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU

Kulturella Gdansk

Gdansk – en hansastad som är känd för sin rika historia och vackra arkitektur.  Gdansk är också en viloplats som ligger vid det polska havet, omringad med mycket grönska – stadsparker, skogar och naturreservat.  Gdansk är även ett viktigt kulturcentrum som omfattar många kulturinstitutioner och -anläggningar. Här blomstrar kulturlivet varje dag och stadskulturens repertoar lockar att analysera det djupt.


(0/10)

(2/10)