Święto Wolności i Solidarności
  • 5.5 ºC  / 41.9 ºF   
  • Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU

Fort Carré

A
A

Fort Carré
Fort Carré
Fot. Gdańska Organizacja Turystyczna

En typisk försvarsbyggnad från 1500-talet. På franska: fyrkantig. Fortet med 4 bastioner designades av den kända flamländska arkitekt som arbetade för Gdansk, Antoni van Obbereghen. Det är utformat enligt principerna för nyitalienska befästningar och skulle skydda ett försvarstorn i tegel som står vakt över ingången till hamnen i Gdansk (kärnan för den framtida Wisloujscie-fästning som majestätiskt vaktar staden på havssidan) och som bara omges av en murkrans med tre våningar. Fortet har tegelväggar som är förstärkta med stenblock, kasematter och kanonöppningar i hörnen. Det är omgivet av en vallgrav och infarten skyddas av en port med en tidigare vindbrygga. I början av 1600-talet växte Östra skyddet med 5 bastioner runt fortet som också förseddes med en vallgrav. Fortet i Gdansk vakade över stadens säkerhet. Idag är Wisloujscie-fästning som ligger vid Döda Wisla  något som uppskattas mycket av de som älskar befästningar, men inte bara. Från tid till annan krigas här som förr…

Wisloujscie-Fästningen

Wisloujscie-Fästningen
Wisloujscie-Fästningen
Fot. Gdańska Organizacja Turystyczna

Namnet Wisloujscie kommer från den tid då Wislas mynning var belägen direkt väster om fästningen. Den gamla hamnen i Gdansk låg vid Motlawa-floden, några kilometer från kusten. Wisloujscie utgjorde alltså ett militärt strategiskt område, så att det är sannolikt att ett vakttorn fanns här redan under regeringstiden av hertigarna av Pommern. Det är känt att en träbyggnad fanns här i mitten av 1300-talet. I slutet av 1400-talet uppfördes ett cylindriskt tegeltorn som samtidigt var fyren. Eld som brann på toppen på nätterna visade fartyg vägen till hamnen. Tornet som i århundraden hade inkapslats med olika befästningar, omgetts av vallgravar, moderniserats flera gånger i enlighet med krigskonst som ständigt utvecklats, var ett strategiskt element av försvarssystemet i Gdansk. Härifrån seglade den polska flottan på det vunna slaget med svenskarna vid Oliwa 1627. Fästningen förlorade sin militära betydelse efter första världskriget i samband med demilitariseringen av Gdansk.
Idag, som en ovärderlig påminnelse om Polens marinhistoria, är den en av avdelningar som ingår i det Historiska Museet i staden Gdansk och en stor turistattraktion. Den har till och med sitt… spöke! Spöket av den modiga kungliga kaptenen Hans Kizero, befälhavaren för den första polska enhet som skulle göra tjänst till sjöss, ett örlogsfartyg som hette “Gula lejonet”, och han bloggar till och med…!