Święto Wolności i Solidarności
  • 6.3 ºC  / 43.3 ºF   
  • Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU

“Yttersta domen”

A
A

“Yttersta domen”
“Yttersta domen”
Fot. Gdańsk Tourism Organization

Arkeängeln Mikael som väger det goda och det onda, de frälsta som stiger i himlen uppför en kristalltrappa, djävlar som kastar syndare ner i helvetets eld. En rörande föreställning av yttersta domen målad av en stor nederländsk konstnär förvarades av en slump som krigsbyte av den berömda kaparen från Gdansk, Pawel Benecke. Hans Memlings altartriptyk “yttersta domen” är Nationalmuseets i Gdansk mest värdefulla objekt och det enda av hans verk som finns i polska samlingar. Målningen som anses vara Memlings bästa verk (vem som har målat verket fastställdes först i mitten av 1800-talet!) har en imponerande storlek (242 cm hög, 360 cm bredd), är tekniskt perfekt och plastiskt vacker och dess dramatiska historia är lika spännande som dess budskap och den rika symbolik som bara är begriplig för de invigda. En kopia av verket kan beundras i Mariakyrkan där ursprungligen visades den originala målningen som varit en gåva till kyrkan. 

Nationalmuseet

Nationalmuseet
Nationalmuseet
Fot. GTO

Budskapet i det berömda altartriptyket kan man komma underfund med i en av salarna i galleriet av den holländska målningskonsten som hör till Museets avdelning för forntid konst som ligger i en historisk byggnad som tidigare rymde ett franciskanerkloster. Den magnifika arkitekturen av den sengotiska interiören utgör en vacker inramning för många värdefulla samlingar: målningar från Gdansk, flamländska och holländska målningar, forntida keramik, skulpturer, berömda Gdanskmöbler och verk av guldsmedel från Gdansk. Objekt som ingår i Avdelningen för modern konst  - en samling av ca 400 verk av de mest framstående polska konstnärer från 1800- och 1900-talet – och som presenterar de viktigaste trenderna i polsk konst ligger i Opatow palatset i Oliwa. Magasinet Opacki som finns i närheten är säte för den Etnografiska avdelningen. Den manieristiska Gröna Porten, Storstadens storsta port på Kungsvägen, är ett representativt galleri för tillfälliga utställningar av den forntida och moderna, polska och utländska konsten.