Medlemmar/Råd/GOTs Föreningsordning

Nedan hittar du nödvändig information om GOTs (Gdansks Turistorganisation) Medlemmar

A
A

Medlemmar och Råd

Föreningens medlemmar är uppdelade i: vanliga medlemmar, stödjande medlemmar och hedersmedlemmar.
Föreningens ledning är: Föreningsstämman, Föreningsrådet, Styrelsen.

GOTs ledning – 3:e mandatperiod 2014-2017 (44.32 KB)

Ordning

Arbetet av Gdansks Turistorganisation regleras i Föreningsordningen som godkändes på ett konstituerande möte den 15 maj 2002 med senare ändringar. 

GOTs Föreningsordning (544.51 KB)