Święto Wolności i Solidarności
  • 24.9 ºC  / 76.8 ºF   
  • Gdańsk
  • PL / EN / DE / SE / RU

Helg i anda av frihet

Ingenting i världen är så värdefull som frihet. Det visste man alltid i Gdansk. Även i tider då stadens öde var osäkert – den förblev modigt öppen. Hamnstaden var en blandning av olika kulturer och språk, sjömän och köpmän från fjärran länder promenerades via dess vackra gator. Det förvånar inte att det var just här i Gdansk som Solidaritet grundades. Fackföreningen Solidaritet blev en folkrörelse på tio miljoner polacker och ledde till byte av politisk system. Första steg till fallet av kommunistiska regimem gjordes just här i augusti 1980. Vi ska följa denna led.

A
A

Sankta Brigitta Kyrka
Sankta Brigitta Kyrka
Fot. Gdańska Organizacja Turystyczna

Vi börjar vår tur vid Birgittakyrkan (kościół św. Brygidy). Dess historia går tillbaka till trettonhundratalet då Heliga Birgittas, grundares av Den heliga Frälsarens orden, kvarlevor fördes från Rom via Gdansk till Sverige. Kyrkan skadades svårt under andravärldskriget och renoverades under 70-talet. Den var en  församlingskyrka som vårdade närliggande varvet. Kyrkoherde Henryk Jankowski stödde strejkande arbetare i augusti 1980. Efter att krigslagar infördes i Polen den 13 december 1981 tog han hand om interners familjer. Det var just här som politiker från västerländerna (Zbigniew Brzeziński, Margaret Thatcher) brukade träffas med Lech Walesa – ledare till underjordisk Solidaritet. Idag finns det många minnessaker från dessa tider. Templets interiör är prydd med bl a metallarbetares konstverk som berättar historien om polska samhällets kamp om frihet. Det är också bärnsten altaret, fortfarande under arbetet, som är intressant.

Via Katarzynki gatan når vi Rajska gatan och svänger höger. Vi passerar Katarina kyrkan (kościół św. Katarzyny) på höger sida. Jan Hevelius grav ligger just här. Över en liten skiva i golvet nära pelaren kan man se en obelisk med medaljong och epitafium fonderade av barnbarnsbarn till Gdansks mest kända astronom. Utanför kyrkan, strax innan huvudporten finns det en liten dörr (observera det låga taket) till Gdansk Vetenskapsmuseet (Muzeum Nauki Gdanskiej) – tidigare Torn-ur Museet (Muzeum Zegarów Wieżowych) – utställning visar sjutton stycken uren, det äldsta från trettonhundratalet. Efter att klättra 252 steg når man ett utsiktstorn. Uppifrån kan man beskåda stadens karaktäristiska arkitektur och kontrasterande varvskranar. Kyrkotornet rymmer centrala Europas största carillon på femtio klockor. Intrumentet väcker beundran inte bara på grund av dess rena ljud, men också dess vikt – 17 115 kilo. Museets kuriositet är ett ur som byggdes i tornet och har världens längsta pendel (den är drygt 32 meter lång!).

Sankta Catherine Kyrka
Sankta Catherine Kyrka
Fot. Gdańska Organizacja Turystyczna

Vi passerar Stora kvarnen (Wielki Młyn) – en gotisk byggnad vid Radunia kanalen, når en stor korsning och svänger höger in i Wały Piastowskie gatan. På gatuhörn står det delar av gamla varvsmuren och Berlinmuren som leder oss til Solidaritetstorget (Plac Solidarności). Monumentet över de stupade varvsarbetarna (Pomnik Poległych Stoczniowców) påminner om de som dödades av Polska Folkarmén och Folk Militia 1970, och består av tre 42 meters höga kors. Varje kors är prytt med ankare – en symbol för tro och hopp, som i sin tur förknytas med skeppsbyggandet. Monumentets nedre del består av platta skulpturer som föreställer allegorier för varvsarbetares hårda arbete, nationella solidaritet och samhällets kamp mot regimen. De åtföljs av Davids psalm ”Herren kommer att ge styrka åt sitt folk, Herren kommer att ge sitt folk välsignelse av fred” och en citat ur Czeslaw Milosz dikt. Monumentet invigdes under den tionde årsdagen av de tragiska händelser som skedde på Wybrzeże. Det är en symbolisk plats för stadens invånare. Här under monumentet tog plats demonstrationer av delegaliserad Solidaritet under åren 1982-1988.

Bredvid står det en stor byggnad vilkens utsida påminner om ångfartygs rostiga skrov. Det är Europeiska Solidaritetscentrum (ECS - Europejskie Centrum Solidarności). ECS är centrum för möten samt utbyte av idéer och forskning inom ämnet av utmaning av social rättvisa i världen. ECS uppgift är att sprida Solidaritetens arv. På första våningen finns det en konstant utställnig som berättar historien om Solidaritets fackföreningen, rörelsens inflytande på Polska Folkrepublikens fall och hur den fria Polen föddes 1989. Utställnigen är tre tusen kvadratmeter stor, omfattar så mycket som sju salar på två våningar. Både utställda objekt och interaktiva installationer ger utställningen dess unika karaktär. Man behöver räkna med några timmar för att hinna se hela utställningen. Bottenvåningen rymmer salar med temporära utställningar, butik, kafé, restaurang och stor lekplats för barn.

Europeiska Solidaritetscentrum
Europeiska Solidaritetscentrum
Fot. Gdańska Organizacja Turystyczna

Från Solidaritetstorget går vi genom Porten nummer 2 på terräng som förr i tiden var varvets. Porten är prydd med flaggor och banderoll till minne av händelser som skedde här 1980. Portens nr 2 integrala delen är intilliggande byggnad av industriell vakt. Det var på dess topp som de strejkande monterande två stora trätavlor med inskrivna 21 anspråk riktade mot kommunistiskiska regeringen den 18 augusti 1980.

Till höger står det en låg byggnad gjord av röda tegel – Arbetssäkerhets- och hygienrum (Historyczna Sala BHP). Här ledde varvsarbetares representanter, med Lech Walesa som ledaren, samtalen med kommunistiska myndigheter, och den 31 augusti 1980 underskrev fördrag som bl a möjliggörde att skapa Oavhängiga  självförvaltande fackföreningen ”Solidaritet” (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność). Det är värt att nämna att de tavlorna med 21 anspråk gjorda av strejkkommitée blev tagna med på UNESCO Världsminne listan. 2014 utmärktes Gdanska varvets historiska del (Arbetssäkerhets- och hygienrum, historiska Porten nummer 2, Solidritetstorget med Monumentet över de stupade varvsarbetarna) och  Europeiska Solidaritetscentrum med Europeiska kulturarvmärket (European Heritage Label).

Går man på andra sidan Popieluszki gatan, träder man in på gamla varvsområden som numera är under dynamisk förändring. Det är värt att svänga vänster i Narzedziowcow gatan och sedan i Elektrykow gatan. Här sjuder livet trots att betydande delar av områden fortfarande verkar vara tagna ur någon postapokalyptiskt film. I gamla varvshallar och ofta förfallna betongbaracker öppnas det nya nattklubbar, galerier och kaféer. Det är en revolution som sker framför våra egna ögon. Men om vi tittar upp, ser vi fortfarande varvskranar och hör hammares och lyftkranars oväsen. Gdanska skeppsvarvet, trots att betydligt mindre än under 70- och 80-talet, fungerar alltjämt och ger staden dess marina karaktär...

Varvet i Gdansk
Varvet i Gdansk
Fot. Gdańska Organizacja Turystyczna

Vår promenad genom stora förändringars och frihetskamps fotspår kom till slut. Men Gdansk – frihetens stad fortfarande döljer tiotals historier som du måste få höra om du gillar vår tur. Kärleken till frihet och öppenhet kännetecknas inte bara det förflutna, men även nutider – ta reda på det, besök Gdansk.