• Home
  • Członkowie/ Rada/ Statut GOT

Członkowie/ Rada/ Statut GOT

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych, członków wspierających oraz członków honorowych.

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Rada Stowarzyszenia, Zarząd.

 

Władze Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Władze-GOT-IV-kadencja. (107.57 KB)   

 

Członkowie Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Członkowie GOT 05.2024


Pracę Gdańskiej Organizacji Turystycznej reguluje Statut Stowarzyszenia uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 15 maja 2002 roku, z późniejszymi zmianami. 

Statut Organizacji

 
Uchwała i Statut GOT (03.2023) (9.23 MB, pdf)